Nghephanmem.com được thành lập bởi các thành viên có trên 15 năm kinh nghiệm làm việc về các dự án phần mềm & CNTT cho các Công ty hàng đầu Việt Nam & các tập đoàn Đa quốc gia trong và ngoài nước. Với các nền tảng và giải pháp phần mềm được tích lũy qua nhiều dự án lớn đã tham gia, nghephanmem.com được thành lập nhằm giúp các bạn trẻ, các doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận lĩnh vực phần mềm trong thời gian nhanh nhất. 

Các lĩnh vực hoạt động của nghephanmem.com bao gồm:

– Dành cho đối tượng khởi sự Nghề Phần Mềm

 + Tư Vấn Nghề Phần Mềm

 + Tư vấn & Đào tạo Nghề Triển Khai ERP/CRM

– Dành cho Doanh Nghiệp ứng dụng phần mềm

Tư vấn & Cung cấp giải pháp phần mềm:

 + ERP – Enterprise Resource Planning

 + CRM – Customer Relationship Management

 + BI – Business Intelligence

 + DMS – Distribution Management System

 + SFA – Sales Force Automation

 + Các giải pháp phần mềm khác

– Dành cho Doanh Nghiệp kinh doanh phần mềm

+ Tư vấn khởi nghiệp kinh doanh phần mềm 

+ Tư vấn bán dự án phần mềm

+ Tư vấn và cung cấp các giải pháp: ERP, CRM, BI, DMS, SFA,…

+ Tư vấn Outsoucing 

+ Tư vấn và cung cấp các giải pháp phần mềm khác

– Dành cho các Đối tác & Nhà đầu tư về lĩnh vực phần mềm:

Tư vấn & Cung cấp giải pháp phần mềm:

 + ERP, CRM, BI, DMS, SFA,…

 + Outsoucing 

 + Các giải pháp phần mềm khác

– Dạy tin học

 + Dạy tin học cho học sinh cấp I, II, III

 + Dạy lập trình cho trẻ em

 + Dạy tin học văn phòng