[Clip Phỏng vấn] Sinh viên Ngành Công nghệ Thông tin

 

Tình hình nhân lực ngành IT tại Việt Nam

 

FBNC – Kỹ sư phần mềm – ngành học có nhu cầu ngày càng cao

 

Bí thư Thăng: Lương kỹ sư phần mềm dưới 10 triệu sao sống được ?

 

Nghề nào lương cao nhất? | VTC

 

Khởi nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Dễ hay khó? | VTC